ALTIN

Türkiye’de, altının saflık derecesini belirtmek için “ayar’ terimi kullanılmaktadır. Uluslar arası karşılığı “karartır. Bildiğiniz gibi karat, aynı zamanda elmas ve diğer değerli taşların ağırlığının ölçümünde de kullanılan bir birimdir. 1 karat 0,2 grama yani 200 miligrama (milyeme) eşittir. Bir ağırlık birimi olan karat, altının saflık derecesini belirten bir oran olarak da kullanılması oldukça eskiye dayanıyor. Gen-rıenlerin kullandığı Mark adındaki saf altın paraların ağırlığı 4,8 gramdı. 4.8 gram, 24 karat ağırlığa eşittir. Bu nedenle saf altına 24 karat denilmeye başlandı. Daha sonraları bakır gibi başka maddelerle saflıklan düşürülen bu paraların sanık dereceleri için, alaşımın içerdiği saf altın miktarına göre belirli oranlar belirlendi ve bu oranlar karat olarak ifade edildi.
Daha detaylı açıklamak gerekirse: 1 gram=1000 milyem(miligram)’dır. • 24 Ayar altın 1000 milyem, • 22 Ayar altın 916 milyem, • 18 Ayar altın 750 milyem,
Dünyada altının ayarını (saflık değerini ) belirten milyem birimi. Ulkemizde de dünya standartlarına uygun olarak kullanılmaya başlanılmıştır

Saf altın oldukça yumuşak bir element olduğu ıçin bakır veya gümüşle karıştırılarak sertliği arttırılır. Bu işlem kivi sayesınde altının yumuşaklığından kaynaklanan deforme ir m sorunu çözülür ve altın daha kullanışlı ve uzun ömürlü hale getirilir. Altının diğer elementlerle çeşitli oranlarla karıştırılmasının bir nedeni de farklı renkler elde etmektir.Altının doğal rengi sarıdır. Altın; alaşımında kullanılan

ALTININ TARİHÇESİ

larırte bılınen kayıtlara (30’e lw’ısır rLIkı,.mdarları zamanında M 0 3200 yıllarında atın darpnane erCe eşıt bayaa çııbudar İ’al nde çedlerek para olana( kullanıldı Au Latinıze fururrı ke rrıesirıderı gelrnektedı’Peru da lı’ O ZÜCIII yılına aıt altın El’y’Fêî eşyala’ı kalıntılarına rastlanmış olup Amerika kıtasırdakı Aztekler veMücevherinizin Bakımıİrıkalarırı da altır’a tutkıxı 0 duk arı t:›ılır’rrıe«tedir.Altına. onem veren eskı medenıyetler arasında Yunanlı arıı İranl ları› lıılakedonyalıları AsurılerL Sumerlerı ve

Aİiına onem veren eskı mcdcnıyoîİCr arasında Yunanlı arı` İranİ İarıı Makmmnyalıları Asurılerı` SUmCTICrı veLıdyaİıİarı ‘saymak yeıince 0 Ji.
M O. 550 yılİarırıda Lidya Kraİı K’ezos. aİtırı pare; ıııİarak (sikke) bastıımış ve aİtırı İ`I para 0 arak` basılması ıe .co îı-::a’ct artwışt r Şehırlcr ?engırloşmış dLınya ycrı bır refah dcvrcsınc gı’ıTııştır
T’urk boyİarırıca İskit ve Soı’ı’natİarırı IMO 10:10) milli kahramanİarı konu alan aİtın :aka yapıi’rııada iİerıcılıjLıkİa’ı bılınmckiodır Dordıırcıı v0 Cokunırcu ywyıl aralarında ISO altı’ı kase` vazo ışçılığındc 0’1 gLı7c~orı’ıekİerı ve’mışleıdiı. Bu eser erde’I bı’ kısmı New Yaw` Morgar koİeksiyonurıda Ieshir edıİmektediı. Turkler vİaİusİumanİı-ğı kabL attıktan sonra altından eşya yazımın aîaİtmışİarCır Altın eşyayı sadece sus 0İara<